Ön Talep Başvurusu

Şirket Adı
Görüşülecek Kişi
Görüşülecek Kişinin Ünvan ve Yetkisi
Firmanın Adresi (İletişim Kurulacak Adres)
Eposta
Telefon
Firmanın Ticaret Sicil Numarası
Firmanın Jeotermal Sektöründeki Faaliyetleri
Arama Faaliyetlerinin Yürütüldüğü/Yürütüleceği Sahalarİlİlçe
RPM Altında Finansmanı Düşünülen Kuyu Sayısı