Amaç

RPM’nin amacı, Türkiye’de jeotermal araştırma sondajına özel sektör yatırımını artırmaktır.  Bu, bir kuyunun kaynak için geliştiricinin iş planı ile uyumlu olarak tesis edilen önceden belirlenmiş şartlar temelinde başarısız olarak değerlendirildiği durumlarda, özel yatırımcının araştırma sondajı masraflarının belirli bir yüzdesini geri ödemek suretiyle yapılacaktır. 

RPM’nin finansmanı, Temiz Teknoloji Fonu’ndan (TTF) Türkiye Hükümeti’ne koşullu bir hibe ile sağlanmıştır.  RPM tarafından arama sondaj projeleri için toplam 38 milyon ABD Doları’nın hazır bulundurulacağı düşünülmektedir.  Uygulayıcı, Türkiye Kalkınma Bankası (TKB) bünyesindeki özel bir birim (TKB RPM Birimi) olacaktır.

Hedefe, yeşil alanlardaki araştırma sondaj projelerinin finansal riskini azaltarak ulaşılacaktır.  Bu bağlamda, bir arama sondaj projesi, bir sahada güç üretiminin ve/veya doğrudan kullanım uygulamasının, gerçekleşebilirliğini doğrulamak için belirli bir jeotermal rezervuar içerisinde bir veya daha fazla kuyunun sondajının yapılması olarak tanımlanmıştır. 

Yatırımcılar, RPM’ye katılmak için başvuruda bulunabilirler. Yatırımcının programa başarılı bir şekilde kaydedilmesinden sonra, belirlenen sondaj programı kapsamında başarısız olan kuyuların %40’ı (Aydın, Denizli ve Manisa’daki kuyular için) veya %60’ı (başka yerlerdeki kuyular için), 4 milyon USD’yi geçmemek kaydıyla RPM tarafından karşılanacaktır. Yatırımcı, RPM’ye tahmini kuyu masrafının %10’una tekabül eden başarı primini önceden ödeyecektir (veya banka garantisi verecektir). Tamamlanan bir kuyu, sondaj programı için özel olarak belirlenen başarı kriterlerini karşılar veya geçerse, başarı primi RPM tarafından elde tutulur.  Bir kuyunun başarısız olması halinde, başarı primi Yatırımcı’ya geri ödenir. 

Standart bir RPM programı proje başına üç kuyunun sondaj maliyetini dikkate alacak olup, daha düşük karşılama oranıyla (yatırım maliyetlerinin %40’dan az olmamak kaydıyla) ve daha yüksek başarı primi ödemesiyle (%25) dördüncü ve beşinci kuyuya kadar genişletilebilir.  RPM tarafından desteklenecek olan keşif kuyuları, destekleyici iş planının gerekliliklerini karşılamak için gerekli olan sondaj programı tarafından belirlendiği üzere, üretim boyutunda, orta boyutta veya küçük boyutta olabilirler. Gerçekçi başarı kriterleri, jeo-bilimsel bilgilere dayanmalı ve beraberindeki iş planına uygun olmalıdır.  Başarı kriterleri, sondaj başlamadan önce sözleşme müzakereleri sırasında imtiyaz sahibi ile RPM arasında yapılacak müzakerelere tabi olacaktır.