Başvurular Hakkında

Bu sayfa yakında güncellenecek!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) bünyesindeki RPM Birimi, keşif amaçlı sondaj için RPM’ye katılacak potansiyel Yatırımcılardan başvuru talep etmektedir. Başvuru diğerlerinin yanı sıra şirketin adı ve irtibat kurulacak kişi ile söz konusu potansiyel bölgeyi ifade etmelidir.

RPM Uygulamalarının bir parçası olarak talep edilecek olan verilerin daha detaylı açıklamaları 5 Temmuz’daki uygulama çalıştayında sunuldu (tüm detaylar için).  RPM Programına katılabilmek için, uygun Yatırımcılar genel olarak aşağıdaki yeterlilik kriterlerini karşılamalıdırlar:

  1. Geçerli bir arama ruhsatına sahip olmak.
  2. Jeolojik, jeofiziksel ve jeokimyasal keşifler de dâhil olmak üzere yüzey araştırmalarını tamamlamış olmak
  3. Hâli hazırda mevcutsa, kuyular hakkında bilgi sunmak
  4. İlk Kavramsal Modeli (basit veya kapsamlı) inşa etmiş olmak.
  5. Sondaj hedeflerini ve kuyu tasarımını seçmiş olmak
  6. Bir iş modeli oluşturmuş olmak

Çevresel açıdan sürdürülebilir jeotermal kullanım, gelecekteki jeotermal gelişimin temel hedeflerinden biri olduğundan, başarılı kuyulardan beklenen CO2 emisyonunun 583 g/kWs’nin altında olması gerekmektedir.

RPM’ye başvurular “başvuru” sekmesi üzerinden yapılmalıdır.