Dünya Bankası: Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Tanıtım Çalıştayı, 5 Temmuz 2018 tarihinde İzmir Swiss Hotel’de gerçekleştirildi. Proje geliştiricileri, Ağustos sonuna kadar teklif sunmaya davet edildi:

Çalıştay ile ilgili dokümanlar ve bazı sunumlar için: