Dünya Bankası: Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Tanıtım Çalıştayı, 5 Temmuz 2018 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. Proje geliştiricileri, Ağustos sonuna kadar RPM’den faydalanmak için teklif sunmaya davet edildi ve İngilizci Faydalanıcı Kılavuzu “Başvuru“dan indirilebilir

Çalıştay ile ilgili gündem ve dokümanlar için:

Çalıştay ile ilgili tüm sunumlar için: