İçeriğe geç

RSM 4. Tur İstişare Çalıştayı 19 Temmuz 2024 Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Risk Paylaşım Mekanizması ile Jeotermal Yatırımları Daha Güvenli

Jeotermal araştırma ve geliştirme, yalnızca sondaj için yüksek sermaye harcamaları gerektiren elektrik üretimi ve / veya doğrudan kullanım uygulamaları için doğrulanabilecek doğal kaynağa ilişkin belirsizlik nedeniyle, yüksek riskli bir yatırımdır. Jeotermal keşif için kamu destek programları artık mevcut olmadığından, an itibariyle yatırımcılar lisans alanına ilişkin haklarını elde ettikten sonra araştırma riskinin %100’ünü finanse etmek zorundadırlar. Hatta, birçok farklı ülkede olduğu gibi, jeotermal kaynak doğrulanıp enerji tesisinin inşaası başlayıncaya kadar, Türkiye’de ticari finansman genel olarak mümkün değildir.

RPM projesinin amacı, başarısız kuyularla karşılaşılması durumunda arama kuyularının sondaj maliyetlerini kısmi bir teminat karşılığı; özel sektörün Türkiye’deki jeotermal arama sondajlarına yatırımını artırmayı amaçlamaktadır. RPM’nin finansmanı, Temiz Teknoloji Fonu’ndan (TTF) Türkiye Hükümeti’ne koşullu bir hibe ile sağlanacaktır. RPM tarafından arama sondaj projeleri için toplam 37 milyon ABD Doları’nın hazır bulundurulacağı beklenmektedir. Uygulayıcı kurum Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’dır (TKYB).

RPM kapsamında, Yatırımcı programa başarılı bir şekilde kaydedildiğinde;

  • Başarısız kuyuların %40 ila %60 oranındaki masrafı, zamanlı bir program dahilinde 4 milyon Amerikan Doları’na kadar RPM tarafından Yatırımcı’ya ödenecektir.
  • Üç kuyulu programdan ikisinin başarısız olması hâlinde, RPM ile Yatırımcı arasında yer alan sözleşme otomatik olarak sona erecektir.
  • Jeotermal araştırmanın daha az ilerlemiş olduğu Aydın, Denizli ve Manisa dışındaki kuyular için daha yüksek bir kapsam verilecektir.
  • Tahmini kuyu masrafının %5’una tekâbul eden başarı ücreti Yatırımcı tarafından RPM’ye ön ödemeli olarak ödenir veya bir teminat mektubu verilir.
  • Tamamlanan bir kuyu, sondaj programı için özel olarak belirlenen başarı kriterlerini karşıladığında veya aştığında, başarı ücreti RSM tarafından tutulur, ancak aksi takdirde Yatırımcı’ya geri ödenir.

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ DUYURU

Risk Paylaşım Mekanizması kapsamında yapılacak olan başvurularda bizzat yatırımcılar veya yatırımcıların temsile yetkili çalışanı muhatap alınmaktadır. Bu nedenle, “Jeotermal yatırım danışmanı, müşaviri, aracı, iş takipçisi v.s.” adı altında faaliyette bulunan kişi ve kurumları dikkate almayınız.